Тест з виявлення розладiв, пов'язаних iз уживанням алкоголю (AUDIT)

Тест з виявлення розладів, пов'язаних із уживанням алкоголю (AUDIT)

Тест для виявлення небезпечного й шкідливого для здоров'я характеру споживання алкоголю. За допомогою цього скринінг-тесту можна встановити вираженість зловживання алкоголем і залежність від нього.

Літературне джерело : Saunders JB, Aasland OG, Babor TF et al. Development of the alcohol
 use disorders identification test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection
 of persons with harmful alcohol consumption — II. Addiction 1993, 88: 791–803.
Opatruj.se