Психічний розлад

Розпізнавання психічного розладу

Психічний розлад – це клінічне визначення, яке використовується для опису проблем психічного здоров’я, що серйозно обмежують здатність людини добре себе почувати та функціонувати.

Є безліч психічних розладів, що проявляються по-різному. Для них характерне поєднання анормальних думок, уявлень, емоцій, поведінкових реакцій і взаємин з оточенням.

Близько 25% дорослих протягом життя страждають на психічні розлади. Проблеми психічного здоров'я або психічні розлади трапляються в 20% дітей.1 Як свідчать оцінки, принаймні 70% психічних розладів і захворювань виникають у дитячому та підлітковому віці.

Причини психічних розладів часто мають багатофакторний характер. Протягом усього життя на людину впливає ціла низка факторів ризику, зокрема спадковість, індивідуальні особливості, соціальні обставини та фактори довкілля.

Mental ilness

Люди, які страждають на психічні розлади (діагностованими відповідно до узгоджених на міжнародному рівні критеріїв), можуть потребувати лікування/втручань з боку відповідним чином підготовлених медичних працівників. Лікування може поліпшити симптоми та функціонування, воно може запобігти повторенню хвороби, а також запобігти негативному впливові хвороби на добробут людини. Наприклад, раннє ефективне лікування депресії може запобігти втраті роботи або розриву відносин.

За допомогою лікування та адекватної підтримки можна діагностувати психічний розлад і досягти оптимального психічного добробуту. Відновлення психічного здоров'я є невід'ємною частиною шляху одужання та добробуту для людей будь якого віку, що живуть із проблемами та розладами психічного здоров'я. Коли психічний розлад діагностується вперше, це може сприйматися як щось лячне, з чим складно впоратися.

За раннього втручання та відповідної підтримки діти, молодь та дорослі, які мають проблеми з психічним здоров'ям, можуть з часом досягти оптимального психічного добробуту.

 

Діти й підлітки

 • Тривожні розлади

         Тривожні розлади у дітей – це постійні страхи, хвилювання чи тривоги, які заважають їхній здатності брати участь у ігрових, шкільних чи відповідних їхньому віку соціальних ситуаціях. Докладніше про симптоми дивись за ссылке

 • Синдром дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ)

  Діти з СДУГ відчувають труднощі з увагою, виявляють імпульсивну поведінку та гіперактивність значно більшою мірою, ніж їхні однолітки.

 • Розлади аутистичного спектру (РАС)

  Розлад аутистичного спектру — це неврологічне захворювання, що з'являється в ранньому дитинстві, звичайно до 3 років. Ступінь тяжкості РАС варіюється, але, як правило, дитина з цим розладом відчуває труднощі в спілкуванні та взаємодії з оточенням.

 • Розлад харчової поведінки

  Розлади харчової поведінки включають в себе неадекватні думки про вагу і втрату ваги, а також небезпечні звички в їді та дієти, які можуть призвести до емоційної та соціальної дисфункції, та небезпечних для життя фізичних ускладнень.

 

 

 •  Депресія та інші розлади настрою

  Депресія – це постійне відчуття суму та втрата інтересу, що порушують здатність дитини функціонувати та взаємодіяти з оточенням. Біполярний розлад призводить до різких перепадів настрою між депресією та екстремальними емоційними підйомами або необережною, ризикованою чи небезпечною поведінкою. Перейти до симптомів.

 • Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

  ПТСР – це тривалий емоційний дистрес, тривога, тривожні спогади, нічні кошмари та руйнівна поведінка, яка виникає у відповідь на насильство, жорстоке поводження, травми або інші травматичні події. Перейти до симптомів.

 • Шизофренія

  Шизофренія – це розлад сприйняття і мислення, що викликає в людини галюцинації, марення, порушення мислення та поведінки.

Дорослі і літні люди

 • Тривожність та панічні атаки

  Тривога – це нормальна емоція, яку всі ми відчуваємо, що, проте, стає проблемою психічного здоров'я, коли людина відчуває стривоженість постійно або більшу частину часу. Перейти до симптомів.

 • Біполярний розлад

  Біполярний розлад – це діагноз, поставлений людині, яка переживає екстремальні періоди зниженого (депресивного) та підвищеного (маніакального) настрою.

 • Депресія

  Депресія – це діагноз, поставлений людині, яка відчуває знижений настрій і зниження або втрату здатності отримувати задоволення. Перейти до симптомів.

 • Розлади харчової поведінки

  Розлад харчової поведінки – це діагноз, поставлений людині, що має нездорові думки, почуття та поведінку щодо їжі та форми свого тіла.

 • Обсесивно-компульсивний розлад

  Обсесивно-компульсивний розлад – це діагноз, поставлений людині, яка відчуває нав'язливі думки та виявляє компульсивну поведінку.

 • Розлад особистості

  При розладі особистості деякі аспекти особистості людини можуть впливати на неї так, що їй дуже важко давати собі раду в повсякденному житті, а надто коли йдеться про взаємини.

 • Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

  Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це діагноз, поставлений людям, у яких розвивається певний набір симптомів після травматичної події. Перейти до симптомів.

 • Розлад адаптації

  Розлад адаптації з тривожністю та депресивним настроєм найчастіше називають ситуаційною депресією. Він виникає, коли людина неспроможна пристосуватися чи впоратися з певним життьовим стресом чи значною життьовою подією.

 • Психоз

  Людина, що заживає психоз, сприймає світ інакше, ніж люди, що її оточують, відчуваючи галюцинації, марення чи те й друге разом.

 • Шизофренія

  Шизофренія – це діагноз, поставлений людям, які відчувають симптоми психозу, поряд із тим, що називають «негативними симптомами» (розлади сприйняття і мислення, галюцинації, марення, порушення мислення та поведінки).

Opatruj.se