Опікуйтеся значущою роботою

Сприйняття роботи як значущої ґрунтується на особистому відчутті її вартісності та корисності відповідно до власних стандартів. Це сприйняття пов'язане з особистими судженнями та внутрішньою мотивацією, а не з зовнішнім тиском чи оцінкою з боку суспільства.1/2 Робота, значуща для інших (приносить «більше благо») і змістовна для себе самого, сприяє поліпшенню психічного здоров'я та добробуту.3/4/5

Є різні способи визначення значущості роботи. Можна поставити собі такі прості запитання:

 • «Чи знайшов я значущу роботу?»;
 • «Чи сприяє моя робота моєму особистісному ростові?»;
 • «Чи приносить моя робота позитивні зміни у світі, користь іншим, а чи слугує вона благородній меті?».6/7
Professional self-care

Основними аспектами значущої роботи є: 8/9/10/11 

 • самореалізація (реалізація або вираження свого повного потенціалу чи мети через роботу)
 • соціальний вплив (позитивний вплив на інших, служіння іншим)
 • особисті досягнення (або розвиток своєї внутрішньої самості)
 • кар'єрний ріст (віра в те, що людина може досягти кар'єрних цілей на цій роботі)
 • автономність: коли людина відчуває, що її дії виходять від неї самої й відображають те, ким вона є
 • спорідненість, пов'язаність з іншими: коли людина перебуває у чуйних стосунках з іншими (належить до спільноти)
 • користь для інших: відчуття того, що хтось справді позитивно впливає на інших, несе добробут
 • почуття компетентності: бути ефективним у своїй діяльності.

Сприйняття своєї роботи як поліпшення добробуту інших допомагає сприймати роботу як значущу та цінну. Чи займаєтеся Ви доброчинністю, а чи ні, корисно спробувати відшукати нові способи допомагати іншим під час щоденної робочої рутини.12/13/14/15   Задоволення власних потреб та потреб інших має бути збалансованим; брак цього балансу протягом довгого часу може призвести до втрати сенсу в роботі.16

Сприйняття своєї роботи як значущої пов'язане з:

 • Меншою кількістю психічних проблем, таких як психологічний дистрес, депресія, ворожість та тривога.17/18/19/20 
 • Захистом від емоційного вигоряння.21/22 
 • Нижчим рівнем депресії, стресу, тривоги.23
 • Меншою кількістю негативних наслідків трудового стресу в вигляді нездорової поведінки (такої як погане харчування, вживання тютюну та алкоголю) та депресивних симптомів або можливого вигоряння.24

 Для того, щоб вважати свою роботу значущою, вкрай важливі сприятливе і справедливе довкілля та добрі стосунки з колегами.25/26


Порада/рекомендація

 • Намагайтеся самореалізуватися: знайдіть і реалізуйте свої цілі та цінності. Намагайтеся пригадати, від чого у Вас виростають крила і від чого Ви відчуваєте приплив енергії, або поговоріть з другом чи наставником про те, що важливо для Вас у житті та кар'єрі.
 • Намагайтеся знайти баланс між роботою для інших і роботою для себе. «Прекрасна робота», яка не приносить Вам задоволення, може призвести до підвищення рівня стресу або навіть тривожності. Ваша робота має задовольняти насамперед Вас!
 • Перевірте, чи допомагає Ваша робота суспільству, чи приносить щось корисне іншим. Або подумайте, який ще соціальний вплив Ви хотіли б справити? Чи є нові способи принести користь суспільству своєю роботою?
 • Спробуйте знайти в щоденній діяльності нові способи надання допомоги іншим, навіть невеликою мірою. Люди, які допомагають іншим багато разів на день, з часом здобувають більш глибокий сенс у своїй роботі.27
 • Чи відчуваєте Ви, що робите чи можете зробити щось значуще? Якщо ще ні, то намагайтеся знайти спосіб реалізації своїх особистих досягнень.
 • Перевірте, чи пов'язані Ваші кар'єрні цілі з Вашою роботою і чи можуть вони бути досягнуті. Якщо ні, то як Ви все-таки можете до них наблизитися?
 • Слід знайти роботу, де Ви зможете відчути її змістовність і власну залученість (ймовірніше за все, одне природно потягне за собою друге). Це може означати, що Ви добре пасуєте до цієї посади.
 • Займайтеся тим, що Вам добре вдається. Почуття компетентності у своїй області приносить сенс у те, що Ви робите.
 • Знайдіть роботу, де Ваш керівник буде спрямовувати Вас надихаючим та відповідальним чином.
 • Відчуття себе частиною колективу та добрі стосунки з колегами можуть підвищити значущість Вашої роботи. Знайдіть собі відповідний колектив та попрацюйте над своїми стосунками з колегами.
 • Якщо Ви працюєте неповний робочий день, подумайте про те, щоб перейти на повний робочий день. Тим, хто працює неповний робочий день, мабуть, меншою мірою вдається відчути значущість своєї роботи, ніж штатним працівникам.28
 • Подивіться, чи слугує Ваша організація суспільству і чи відповідає вона Вашим власним цінностям. Якщо Ви відчуваєте, що це не зовсім так, то можете підтримати додаткові заходи Вашої організації, як-от волонтерство в ім'я доброї справи або програму розвитку працівників у компанії.
 • Якщо Ви працюєте в компанії, яка насправді не відповідає Вашим цінностям та Вашим уявленням про гідну роботу (наприклад, тютюнова компанія або виробник алкоголю, тоді як Ви не підтримуєте куріння та вживання алкоголю), можливо, варто продовжити кар'єру десь інде, щоб отримати досвід більш значущої для себе роботи. При цьому не обов'язково міняти професію.
Contribute to a mentally healthy workplace

Сприяйте створенню робочого місця, сприятливого для психічного здоров'я

На робочому місці, сприятливому для психічного здоров'я, визнають фактори ризику для психічного добробуту, вживають відповідних заходів для мінімізації їх негативного впливу та заохочують фактори захисту/стійкості. За сприятливих умов на робочому місці, відповідальному лідерстві та оптимальних відносинах із колегами робота приносить користь нашому загальному добробутові: крім задоволення основних потреб, вона дає відчуття мети, сенсу та можливості для розвитку.1

Робота, що викликає багато напруги, пов'язана з високими вимогами і не забезпечує належної підтримки, може справляти негативний вплив на психічне здоров'я та спричиняти високий рівень тривожності, стресу, депресії, а також вигоряння.2/3   Нездорове робоче місце підвищує можливість психічного розладу чи захворювання, або може посилювати вже наявні психічні захворювання (ВОЗ).

Фактори ризику

Чинниками ризику для психічного здоров'я є:

 • Високі вимоги
 • Низький контроль
 • Низька соціальна підтримка на робочому місці
 • Винагорода, яка не відповідає витраченим зусиллям
 • Несправедливість у тому, як розподіляються пільги
 • Неадекватний ступінь поваги до працівників з боку керівництва
 • Організаційні зміни
 • Ризик втратити роботу
 • Тимчасовий статус зайнятості
 • Нетипові години роботи
 • Знущання
 • Стрес від нестачі інформації про зону відповідальності та цілі на роботі або від невідповідності посади очікуванням щодо неї.5

Психічні захворювання є провідною причиною пропусків роботи через хворобу в більшості розвинених країн.6   Утім, люди з психічними проблемами мають працювати, як і всі інші (якщо це їм дозволяє стан їхнього здоров'я).  Уміння говорити про психічне здоров'я сприяє погідним умовам на робочому місці, якіснішим стосункам із колегами та взаємній підтримці.

Здійснення спеціалізованих програм в галузі психічного здоров'я може бути корисним, бо, за словами учасників таких програм, вони сприяють:7

 

 • Ефективному зменшенню стигми, підвищенню психологічної стійкості, навичкам керування важкими ситуаціями
 • Підвищенню рівня поінформованості про психічне здоров'я
 • Більш легкому розкриттю проблем у сфері психічного здоров'я оточенню (сім'ї, друзів, роботодавців)
 • Зверненню за допомогою.8 

Захисні чинники

Для забезпечення здорових умов праці пропонують заходи за шістьма напрямками:9  

 1. Мінімізація шкоди;
 2. Стимулювання захисних чинників на рівні організації задля забезпечення максимальної психологічної стійкості;
 3. Підвищення особистої емоційної стійкості;
 4. Заохочення та сприяння ранньому зверненню по допомогу в разі погіршення психічного здоров'я;
 5. Підтримка процесу відновлення працівників на випадок психічного захворювання;
 6. Підвищення поінформованості про психічні захворювання та зниження стигми.

Американська психологічна асоціація виділила п'ять елементів психічно здорового робочого місця:10/11

 • Баланс між роботою та особистим життям: важливо мати життя та обов'язки поза роботою, чи то вже сім'я, діти або щось іще. Використання програм підтримки сім'ї та інших гнучких механізмів оптимізації робочих місць сприяє досягненню оптимального балансу в житті працівників (наприклад, дитячий садок поруч із робочим місцем, гнучка система позмінної роботи/поділ обов'язків між працівниками).
 • Зростання та розвиток працівників: робота – це не лише виконання певних завдань, а й набуття досвіду, вивчення нового, взаємодія з колегами, розширення світогляду.
 • Здоров'я та безпека: як і фізичне, психічне здоров'я є важливою частиною загального добробуту. Усе починається з психічного добробуту та здатності зараджувати стресу. Перший крок – це робота над своєю психологічною стійкістю. Методики медитації усвідомленості можуть покращити Вашу здатність давати собі раду зі стресом та запобігати тривозі, стресу та дистресу, депресії та вигорянню, водночас поліпшуючи самопочуття та якість сну.12/13/14
 • Визнання працівників: оцінка роботи, чи вже у формі грошей, публічного спілкування, нагороди «Кращий співробітник» або особистого визнання, є важливою частиною робочого процесу. Добрий керівник має пам'ятати про те, щоб цінувати якісну роботу та зусилля колективу.
 • Залучення працівників: важливо брати участь в ухваленні рішень, генеруванні ідей та нових перспектив. Це вимагає певного рівня автономії в роботі та реальної участі в ухваленні рішень, що ВООЗ також визначає як ключовий психосоціальний фактор на робочому місці.15

Порада/рекомендація

 • Вивчіть методи управління стресом та тиском на роботі. Якщо треба, за допомогою психолога чи іншого спеціаліста з психічного здоров'я. Ефективними для поліпшення загального самопочуття, функціонування на роботі  17 та зниження депресії є засновані на когнітивно-поведінковій терапії методи керування стресом.18  Можливо, варто скористатися програмами, що їх Ваш роботодавець пропонує як пільги (наприклад, тренінг з підвищення психологічної стійкості, керування стресом/часом та ін.) – спробуйте взяти в них участь!
 • Методики медитації усвідомленості також допомагають ліпше зараджувати стресу й тривозі. Деякі компанії пропонують працівникам програми медитації усвідомленості (mindfulness). Якщо у Вашій компанії такого не практикують, спробуйте знайти кваліфіковану в медитації людину та вивчити кілька основних методів. Якщо це виявиться корисним для Вас, чому б не поширити інформацію серед Ваших колег? Ви можете організувати для своєї команди програму, базовану на методиці медитації усвідомленості, із залученням кваліфікованого викладача. Ви та Ваші колеги можете також скористатися онлайн-тренінгом, в основі якого лежить методика медитації усвідомленості.19
 • Постарайтеся знайти баланс між роботою та особистим життям і переконайтеся, що Ви маєте якісне життя поза роботою. Це може бути сім'я, захоплення, проєкти - відводьте достатньо часу для цих сфер свого життя й не соромтеся йти з роботи вчасно, щоб насолоджуватися ними. З'ясуйте, чи пропонує Ваша компанія будь-які програми зі знаходження балансу між роботою та особистим життям або гнучкі рішення, спроможні допомогти Вам у досягненні збалансованого способу життя (наприклад, можливість скоригувати свій робочий час).
 • Беріть участь у заходах, що сприяють Вашому зростанню та розвиткові на роботі. Ви можете, наприклад, попросити досвідченого колегу бути Вам за наставника. Шукайте нові види завдань, що дозволяють застосовувати навички на практиці. Ви можете навчатися й самостійно, а потім додавати свої новації в роботу як новий актив. Ви можете спробувати себе в ролі лідера (почніть із конкретної робочої групи всередині команди). Деякі компанії пропонують спеціальні програми навчання та розвитку, в інших же Вам самим слід пошукати можливості для зростання. Візьміть активну участь у своєму особистісному розвитку.
 • Сприяйте розвиткові відкритіших дебатів про психічне здоров'я на робочому місці та допомагайте зняттю табу. Для початку просто спитайте свого колегу, як у нього справи останнім часом. Окрім того, можна взяти участь або організувати програму підвищення обізнаності про психічне здоров'я на робочому місці. Розмови про психічне здоров'я можуть виявитися кориснішими і менш стигматизуючими, ніж розмови про психічні захворювання.
 • Якщо Ви відчуваєте, що робота працівників не отримує в Вашій компанії достатнього визнання, спробуйте це виправити – часто достатньо сказати іншим, що Ви цінуєте в їхній роботі, що вважаєте дійсно корисним, якісно зробленим, винятковим. Простий щирий комплімент на адресу колеги може чимало змінити. Якщо Ви керуєте командою або її очолюєте, то маєте приділяти особливу увагу оцінці гарної роботи своєї команди!
 • Подивіться, чи можете Ви брати участь в ухваленні рішень на роботі. Щоб розширити свою залученість, спробуйте приєднатися (або й сформувати) до самоврядної робочої групи та включитися до неї по-новому.
 • Вивчіть нездорові робочі звички (звички, що провокують стрес, робота пізньої пори, «жити лише роботою»…) – подивіться, чи є вони в Вашому способі роботи, та докладіть активних зусиль для їх зміни. Ознайомтеся зі стратегіями профілактики вигоряння.
 • Подивіться, як стосунки з колегами впливають на Вашу роботу, та інвестуйте в їх збереження чи поліпшення. Налагодити довірчі стосунки із колегами Вам допоможе просте запитання "Як справи?", поставлене з щирим інтересом.
 • Якщо Ви керівник, то Ваші можливості зробити внесок у психічне здоров'я співробітників дуже широкі. Розгляньте такі з них:
 1. Візьміть участь у тренінгу з лідерства та керівництва, орієнтованого на покращення добробуту працівників та їхнього психічного здоров'я.
 2. Вивчіть тему психічного здоров'я, поміркуйте про реалізацію програми боротьби зі стигматизацією у Вашій команді/компанії, щоб зняти табу навколо теми психічного здоров'я.
 3. Інвестуйте в якісні відносини з Вашою командою, в розумних та здорових межах.
 4. Розгляньте можливість застосування програм на основі методики медитації усвідомленості для працівників.

Інші науково обґрунтовані види практики

 • Дотримуйтесь балансу між роботою та життям
 • Створіть здорові стосунки з колегами
 • Навчіться навичкам тайм-менеджменту

Література

Опікуйтеся значущою роботою
 1. Lips-Wiersma, M., & Wright, S. (2012). Measuring the meaning of meaningful work: Development and validation of the Comprehensive Meaningful Work Scale (CMWS). Group & Organization Management, 37(5) 655–685. doi: 10.1177/1059601112461578
 2. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. doi:10.1177/1069072711436160 
 3. Fairlie, P. (2011). Meaningful work, employee engagement, and other key employee outcomes: implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 13(4):508-525. doi:10.1177/1523422311431679
 4. Fairlie, P. (2013). Meaningful work is healthy work. In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), The fulfilling workplace: The organization's role in achieving individual and organizational health (187-205).  Surrey, England: Gower Publishing. doi:10.13140/2.1.4825.4086
 5. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. doi:10.1177/1069072711436160 
 6. Kim, M., & Beehr, T. A. (2018). Organization-based self-esteem and meaningful work mediate effects of empowering leadership on employee behaviors and well-being. Journal of Leadership & Organizational Studies, 25(4), 385-398. doi:10.1177/1548051818762337
 7. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. doi:10.1177/1069072711436160 
 8. Fairlie, P. (2013). Meaningful work is healthy work. In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), The fulfilling workplace: The organization's role in achieving individual and organizational health (187-205).  Surrey, England: Gower Publishing. doi:10.13140/2.1.4825.4086
 9. Fairlie, P. (2011). Meaningful work, employee engagement, and other key employee outcomes: implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 13(4):508-525. doi:10.1177/1523422311431679
 10. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. doi:10.1177/1069072711436160 
 11. Allan, B. A., Dexter, Ch., Kinsey, R., & Parker, S. (2016). Meaningful work and mental health: job satisfaction as a moderator. Journal of Mental Health 27(1):1-7. doi:10.1080/09638237.2016.1244718
 12. Kim, M., & Beehr, T. A. (2018). Organization-based self-esteem and meaningful work mediate effects of empowering leadership on employee behaviors and well-being. Journal of Leadership & Organizational Studies, 25(4), 385-398. doi:10.1177/1548051818762337
 13. Allan, B. A., Dexter, Ch., Kinsey, R., & Parker, S. (2016). Meaningful work and mental health: job satisfaction as a moderator. Journal of Mental Health 27(1):1-7. doi:10.1080/09638237.2016.1244718
 14. Lips-Wiersma, M., & Wright, S. (2012). Measuring the meaning of meaningful work: Development and validation of the Comprehensive Meaningful Work Scale (CMWS). Group & Organization Management, 37(5) 655–685. doi: 10.1177/1059601112461578
 15. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. doi:10.1177/1069072711436160 
 16. Martela, F., & Riekki, T. J. (2018). Autonomy, competence, relatedness, and beneficence: A multicultural comparison of the four pathways to meaningful work. Frontiers in Psychology, 9(1157). doi:10.3389/fpsyg.2018.01157
 17. Fairlie, P. (2013). Meaningful work is healthy work. In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), The fulfilling workplace: The organization's role in achieving individual and organizational health (187-205).  Surrey, England: Gower Publishing. doi:10.13140/2.1.4825.4086
 18. Fairlie, P. (2011). Meaningful work, employee engagement, and other key employee outcomes: implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 13(4):508-525. doi:10.1177/1523422311431679
 19. Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337. doi:10.1177/1069072711436160 
 20. Allan, B. A., Dexter, Ch., Kinsey, R., & Parker, S. (2016). Meaningful work and mental health: job satisfaction as a moderator. Journal of Mental Health 27(1):1-7. doi:10.1080/09638237.2016.1244718
 21. Fairlie, P. (2011). Meaningful work, employee engagement, and other key employee outcomes: implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 13(4):508-525. doi:10.1177/1523422311431679
 22. Kim, M., & Beehr, T. A. (2018). Organization-based self-esteem and meaningful work mediate effects of empowering leadership on employee behaviors and well-being. Journal of Leadership & Organizational Studies, 25(4), 385-398. doi:10.1177/1548051818762337
 23. Allan, B. A., Dexter, Ch., Kinsey, R., & Parker, S. (2016). Meaningful work and mental health: job satisfaction as a moderator. Journal of Mental Health 27(1):1-7. doi:10.1080/09638237.2016.1244718
 24. Lease, S. H., Ingram, C. L., & Brown, E. L. (2019). Stress and health outcomes: Do meaningful work and physical activity help? Journal of Career Development;46(3), 251-264. doi:10.1177/0894845317741370 
 25. Fairlie, P. (2011). Meaningful work, employee engagement, and other key employee outcomes: implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 13(4):508-525. doi:10.1177/1523422311431679
 26. Lips-Wiersma, M., Haar, J., & Wright, S. (2020). The effect of fairness, responsible leadership and worthy work on multiple dimensions of meaningful work. Journal of Business Ethics, 161, 35–52. doi:10.1007/s10551-018-3967-2
 27. Allan, B. A., Duffy, R. D., & Collisson, B. (2018). Helping others increases meaningful work: Evidence from three experiments. Journal of Counseling Psychology, 65(2), 155-165. doi:10.1037/cou0000228
 28. Lips-Wiersma, M., Haar, J., & Wright, S. (2020). The effect of fairness, responsible leadership and worthy work on multiple dimensions of meaningful work. Journal of Business Ethics, 161, 35–52. doi:10.1007/s10551-018-3967-2
Сприяйте створенню робочого місця, сприятливого для психічного здоров'я
 1. Harvey, S., Joyce, S., Tan, L., Johnson, A., Nguyen, H., Modini, M., & Groth, M. (2014). Developing a mentally healthy workplace: a review of the literature. National Mental Health Commission, Sydney.
 2. Schonfeld, I. S., Verkuilen, J., & Bianchi, R. (2019). Inquiry into the correlation between burnout and depression. Journal of Occupational Health Psychology, 24(6), 603–616. doi:10.1037/ocp0000151
 3. Koutsimani, P., Montgomery, A., & Georganta, K. (2019). The relationship between burnout, depression, and anxiety: A systematic review and meta-analysis. Front. Psychol, 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.00284
 4. WHO : https://apps.who.int/iris/handle/10665/113144
 5. Harvey, S.B., Modini, M., Joyce S, et al. (2017). Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occupational and Environmental Medicine, 74(4), pp.301-310. doi: 10.1136/oemed-2016-104015
 6. Harvey, S., Joyce, S., Tan, L., Johnson, A., Nguyen, H., Modini, M., & Groth, M. (2014). Developing a mentally healthy workplace: a review of the literature. National Mental Health Commission, Sydney.
 7. Dobson, Szeto, and Knaak, 2019
 8. Henderson C, Robinson E, Evans-Lacko S, & Thornicroft G. (2017). Relationships between anti-stigma programme awareness, disclosure comfort and intended help-seeking regarding a mental health problem. The British Journal of Psychiatry, 211(5), 316-322. doi: 10.1192/bjp.bp.116.195867 
 9. Harvey, S., Joyce, S., Tan, L., Johnson, A., Nguyen, H., Modini, M., & Groth, M. (2014). Developing a mentally healthy workplace: a review of the literature. National Mental Health Commission, Sydney.
 10. Harvey, S., Joyce, S., Tan, L., Johnson, A., Nguyen, H., Modini, M., & Groth, M. (2014). Developing a mentally healthy workplace: a review of the literature. National Mental Health Commission, Sydney.
 11. Grawitch, M. J., Gottschalk, M., & Munz, D. C. (2006). The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, Copyright American Psychological Association and organizational improvements. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58, pp.129–147. doi:10.1037/1065-9293.58.3.129
 12. Grawitch, M. J., & Ballard, D. W. (Eds.). (2016). Introduction: Building a psychologically healthy workplace. In M. J. Grawitch & D. W. Ballard (Eds.), The psychologically healthy workplace: Building a win-win environment for organizations and employees (p. 3–11). American Psychological Association. doi:10.1037/14731-001
 13. Bartlett, L., Martin, A., Neil, A. L., Memish, K., Otahal, P., Kilpatrick, M., & Sanderson, K. (2019). A systematic review and meta-analysis of workplace mindfulness training randomized controlled trials. Journal of Occupational Health Psychology, 24(1), pp. 108–126. doi:10.1037/ocp0000146
 14. Lomas, T., Medina, J. C., Ivtzan I., Rupprecht, S. & Eiroa-Orosa, F. J. (2019). Mindfulness-based interventions in the workplace: An inclusive systematic review and meta-analysis of their impact upon wellbeing, The Journal of Positive Psychology, 14(5), 625-640. doi:10.1080/17439760.2018.1519588
 15. Janssen, M., Heerkens, Y., Kuijer, W., van der Heijden, B. & Engels, J. (2018). Effects of mindfulness-based stress reduction on employees’ mental health: A systematic review. PLoS ONE 13(1). doi:10.1371/journal.pone.0191332
 16. World Health Organization & Burton, J. (‎2010)‎. WHO healthy workplace framework and model: background and supporting literature and practices. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/113144
 17. Pomaki, G., Franche, R.L., Murray, E. et al. (2012). Workplace-Based Work Disability Prevention Interventions for Workers with Common Mental Health Conditions: A Review of the Literature. Journal of Occupational Rehabilitation, 22, pp. 182–195. doi:10.1007/s10926-011-9338-9
 18. Tan, L., Wang, M.-J., Modini, M., Joyce, S., Mykletun, A., Christensen, H., & Harvey, S. B. (2014). Preventing the development of depression at work: a systematic review and meta-analysis of universal interventions in the workplace. BMC Medicine, 12(74). doi:10.1186/1741-7015-12-74  
 19. Joyce, S., Shand, F., Bryant, R.A., Lal, T.J., Harvey, S.B. (2018) Mindfulness-based resilience training in the workplace: Pilot study of the internet-based Resilience@Work (RAW) Mindfulness Program. J Med Internet Res, 20(9). doi:10.2196/10326
Opatruj.se