Біопсихосоціальна модель здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує таке визначення здоров’я: «Здоров’я - це не просто відсутність хвороб чи недуг, а стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту».1

Чому відсутності хвороби недостатньо для визначення здоров'я? Ми часто стикаємося зі складним поняттям про біо-психо-соціо-духовні складники здоров'я. Таке довге формулювання відображає спробу зрозуміти здоров'я як систему, здатну до рівноваги, стійкості та реакції на різні вимоги та стимули.

Які компоненти здоров’я ми вирізняємо?

На здоров’я може впливати ціла низка різних чинників. Досягнення повноцінного здоров’я пов’язано зі станом добробуту, що залежить від окремих компонентів здоров’я.

Біологічні і фізичні чинники. Наприклад, генетичні і біохімічні показники, фізичні і рухові здатності, анатомічні особливості, кров’яний тиск тощо. Догляд за своїм фізичним станом включає в себе здоровий та активний спосіб життя, гігієну сну тощо.

Психологічні чинники. Вони більш суб’єктивні: це можуть бути наші почуття, емоції, особистісні особливості, рівень енергії та життьової сили, самооцінка, стійкість та мотивація. Психологічна турбота про себе може поліпшити баланс і стійкість до стресових ситуацій.

Соціальні й економічні чинники. До цієї категорії ми відносимо освіту, робоче середовище, фінансовий стан, самодостатність, а також вільний час і відпочинок. Наша взаємодія зі світом і довкіллям, а також соціальні взаємини впливають на наш добробут, а також на наше здоров'я в цілому.

Духовні чинники. Вони є важливою частиною здоров'я і можуть бути зрозумілими за межами класичного визначення релігії. Вони можуть являти собою відчуття того, що ми є частиною чогось ціліснішого. Ми можемо знайти таке задоволення через зв’язок з природою, релігією чи культурними ритуалами.

Взаємозв'язок перелічених компонентів і їхній взаємовплив являють собою загальний стан здоров'я. Кожен елемент вимагає особливої роботи й уваги. Загальний баланс допомагає нам підвищити стійкість і здатність реагувати на несприятливі виклики. (Д-р філософії, магістра наук Петр Кошик)

Opatruj.se